Veistokset

Kuvataideryhmät

”Terapeuttisen” kuvallisen ilmaisun tavoitteena on luovuuden herättely. Luovien toimintojen avulla voi työstää mielikuvia itsestään, elämästään sekä ulkoisesta maailmasta.

Kuvallisen työskentelyn kautta on mahdollista toteuttaa itseään, kokea iloa sekä kasvattaa onnistumisen kokemuksen avulla luottamusta itseen. Luovuuden avulla on mahdollista työstää myös vaikeita asioita tai ratkaista sisäisiä ristiriitoja.

Toimintaa voi muokata sekä ryhmien, että yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kirsi Kuronen, kuvataiteilija, kuvataideterapeutti ja joogaopettaja

050 – 34 89 738
kikufin@gmail.com

Valokuvat: Mara Leppä Facebook sivu


Visual arts groups

“Therapeutic” visual expression aims to awake yours creativity.

With creative functions you can work with your self-image and the life and the external world.

With visual work it is possible to realize themselves and feel the joy and raise your self-confidence with the success of the experience.

Activity can be modified as well as the company that the individual’s needs. Please feel free to contact us!

Kirsi Kuronen, visual artist, art therapist and yoga teacher

050 – 34 89 738
kikufin@gmail.com

Photography: Mara Leppä Facebook page